home icon ikone lokacije1

facebook icon

Rubit 150/100

Rubit.jpg

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 20
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 333
Površinska masa uloška (g/m2) : 333
Prekidna sila trake uzdužno (N) : min. 240
Prekidna sila trake poprečno (N) : min. 140
Istezljivost trake (%/min.) : min. 2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C)
 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

footerlogo

designer17