home icon ikone lokacije1

facebook icon

ROFIX AS 341 2 25 10 25

Dvokomponentna cementna disperzijska masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih
obloga, kao i terasa i balkona. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

IM0006344_lg.jpg

 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

footerlogo

designer17