home icon ikone lokacije1

facebook icon

ROFIX AG 650 S1 za Keramiku

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sustave saniranje žbuka 2004. Žbuka za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Žbuka za saniranje R prema EN 998-1.

IMG000663_lg.jpg

 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

footerlogo

designer17